Historia

Hornbergsgarden .se

Österlövsta Hembygdsförening Historia.

 

År 1936 utarbetades en kort hembygdskönika över Öster-Löfsta socken.

Krönikan är handskriven och beskriver förhållandet i socken detta år. Författare till körnikan var Folkskolläraren Isac Lagerqvist. Valnäs skola. Skriv- och textningsarbetet är utfört av Skogvaktaren Somon Allenby, Skärplinge samt av Färghandlaren David André, Skärplinge.En del av krönikan behandlar Öster-Löfsta Gammelgård och har följande lydelse:

I flera år hade Hembygdsföreningens styrelse sett sig om efter lämplig tomt för en gammelgårdsanläggning. På flera håll hade tometer förestlagits, till man en dag fick ögonen rikgade på skogsdungen öster om Hornberg i Skärplinge. Den tomten ansågs synnerligen lämplig och inköptes därför av hemmansägare Erik Andersson i Skärplinge den 23 maj 1933.

Redan tidigare, den 24 mars samma år, hade den nuvarande mangårdsbyggnaden vid Gammelgården inköpts av Gimo-Österby Bruks AB. Den stod då på s.k. Åkerby-Vretarna strax väster om Åkerby skola. Gården användes av bolaget på sista tiden till skogshuggarbostad men hade ej stått på sin dåvarande plats i alla tider. De gamla minns, att den förut stått nere på det s.k. Österberget i Åkerby, där den används som bondgård.

Efter ryssarnas härjningar 1719, då allt här plundrades och brändes, byggdes den. Vilket år kan man ej med visshet säga. Av gårdens byggnadsstil kan man sluta sig till, att den ärbyggd under senare delen av 1700-talet. Att den flyttats från sin ursprungliga plats syntes vird rivningen, enär timret var nermärkt.

Sommaren 1933 revs gården och kördes gratis av lantbrukare från Åkerby, Försäter och Skärplinge och Vidväg till Skärplinge och uppfördes på den inköpta gammelgårdstomten i så ursprungligt skick som möjligt. Byggmästare var Petrus André i Skärplinge. En hel del gamla minnesföremål från trakten har använts vid gårdens fördigställande, såsom gamla dörrar och gångjärn m.m. För planeringen av tomenten och anläggande av vägen till densamma våren 1934 erhöll hembygdsföreningen av socknens kommunalfullmäktige och arbetslöshetskommitté hjälp med gratis dagsverken av arbetslösa.

Idag är hembygdsföreningen stolta över att det skänkts så många gårdar och föremål till samlingarna. Det är många intressanta saker att berätta och vi kommer att lägga ut mer information om hembygdsgården så fort nytt material är klart för dokumentation.